1. Kushti Wrestler, Delhi. Photo © 2010 Tewfic El-Sawy

     
  1. ravenshadowstar likes this
  2. candysexual likes this
  3. mechadude likes this
  4. mechadude reblogged this from thetravelphotographer
  5. dayvmattt likes this
  6. thetravelphotographer posted this